.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DOA KETIKA PULANG KE TANAH AIR

doa dalam pesawat
Selalu berdoa setiap saatA. Doa ketika berada di dalam pesawat.
Bismillaahi majraaha wa mursaaha inna rabbi laghafuurur rahiim.
“ Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha penyayang..”

B. Doa ketika pesawat mulai bergerak.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar. Subhaanal ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wa maa kunnaa lahu muqriniin. Wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibun.
“ Dengan menyebut  nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Besar,  Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan, sesungguhnya kepada Tuhan kami pasti kembali..“

C.  Doa ketika sampai di rumah.

1. Jika sudah sampai di rumah, kita di sunahkan mengerjakan shalat sepulang dari berpergian.
Niat shalat tersebut adalah :
Ushallii sunnata liquduumis safari rak’ataini mustaqbilal qiblati lillaahi ta’aalaa.
“ Aku niat mengerjakan shalat sunah pulang dari berpergian dua rakaat karena Allah Ta’ala..”

2. Selesai shalat, kita membaca doa berikut :
Alhamdu lillaahil ladzii nasharanii biqadhaa’I nuskii wa hafazhanii min wa’tsaa’I safari hattaa a’uudu ilaa ahlii. Allahumma baarik fii hayatii ba’dal hajji waj’alni minash shaalihiin.
“ Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan dengan melaksanakan haji dan telah menjaga diriku dari kesulitan berpergian sehingga aku dapat kembali lagi kepada keluargaku. Ya Allah, berlahilah hidupku setelah melaksanakan haji dan jadikanlah aku sebagai bagian dari orang-orang yang shaleh..“

0 komentar:

Post a Comment