.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Info Program Manasik Armina

Info Program Manasik Armina Manasik umroh terdiri dari 3 amalan di dalamnya, yaitu amalan wajib, amalan rukun dan amalan sunnah. Bagi Anda yang belum mengetahui kegiatan apa saja yang termasuk kedalam tiga amalan tersebut, maka berikut ini akan dibahas mengenai info program manasik armina. Amal rukun merupakan amalan umroh yang menjadi syarat sah atau tidaknya umroh yang dilakukan, apabila salah satu dari amal rukun ini ditinggalkan maka umroh yang dilakukan tidak sah dan tidak dapat diganti dengan denda atau dam, tetapi Anda harus mengulangi pelaksanaan umroh kembali. Amalan rukun umroh ini ada 5 yaitu Niat Ihram, Thawaf, Sa’I, Tahallul, dan tertib.
Info Program Manasik Armina

Amal wajib merupakan amalan yang harus dilakukan pada saat melaksanakan ibadah umroh, bila tertinggal maka diharuskan menggantinya dengan membayar dam dan umrohnya menjadi sempurna setelah dam tersebut terbayarkan. Amalan wajib tersebut adalah Niat ihram dari miqot (miqat), memakai pakaian ihram, mematuhi semua larangan ihram. Sedangkan amalan sunnah adalah amalah yang merupakan pelengkap dan penyempurna bagi pelaksanaan ibadah umroh, bagi yang melaksanakan akan mendapatkan pahala namun apabila pelaksanaannya tertinggal tidak membatalkan ibadah umroh dan tidak membayar dam. Amalan yang termasuk amal sunnah adalah mandi ihram (sebelum ihram), memakai wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki, melafazdkan niat ihram di miqat sesudah shalat, mengulang bacaan talbiyah, berdo’a ketika memasuki kota mekkah, berdo’a saat memasuki masjidil haram, berdo’a saat melihat ka’bah, mencium hajar aswad, shalat di Hijir Ismail, meminum air zam-zam, dan memperbanyak melaksanakan thawaf sunnah. 
Info Program Manasik Armina

0 komentar:

Post a Comment